Uddannelsesprogram fase 3

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin, som er gældende for alle ophold i praksis.

Dette er råd og vejledning i forhold til dette uddannelsesprogram. Dette for at tydeliggøre, hvorledes den daglige supervision/læring kan understøttes i klinikken, da jeg gerne vil prioritere denne i den ellers travle hverdag.

 

Uddannelsesmål i fase 3

# 48: Barnet med symptomer fra CNS

# 49: Barnet med symptomer fra bevægeapparatet

# 50: Det socialt utilpassede barn

# 51: Barnet med udviklingsforstyrrelse eller trivselsproblem

# 52: Det truede barn

# 53: Barnet med ondt i maven

# 54: Det kronisk syge barn

# 55: Patienten med ondt i et eller flere led

# 56: Den gamle patient

# 57: Den forvirrede patient

# 58: Patienten med seksuelle problemer

# 59: Patienten med neurologiske symptomer

# 60: Patienten med hovedpine

# 61: Patienten med svimmelhed

# 62: Patienten med spiseforstyrrelse

# 63: Den triste eller agiterede patient

# 64: Patienten med angstsymptomer

# 65: Den socialt utilpassede patient

# 66: Patienten med uforklarede symptomer

# 67: Patienten med DM

# 68: Den kroniske patient II

# 69: Den trætte patient

# 70: Patienten med ødemer og patienter med vægttab

# 71: Patienten med malign lidelse

# 72: Samarbejde og ledelse i almen praksis

# 73: Økonomisk praksisdrift

# 74: Praksisdrift

# 75: Anmeldelsespligt

# 76: Etik og tavshedspligt

# 77: Tovholderfunktionen

# 78: Teoretiske forståelsesrammer

# 79: Personlig uddannelse og udvikling

# 80: Kvalitetsudvikling og forskning

# 81: Når professionalismen udfordres

# 82: Udvikling af klinisk praksis

# 83: Patienten, der konsulterer lægen efter kl 16

# 84: Den almen medicinske tilgang

 

Læringsstrategier

Uddannelsesplan; Vi forventer, at uddannelseslægen selv har udarbejdet en detaljeret individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen, som typisk finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 3-4 af dine læringsmål pr mdr og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt. Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Læringstavler; være en mulighed.

Supervision; Du vil dagligt have ½ time supervision med din tutorlæge. Du bestemmer selv, om du vil gennemgå dagens patienter, en særlig problemstilling eller have foretaget en kompetencevurdering.

Kompetencevurdering/evaluering

Kompetencevurdering; For hvert læringsmål i Uddannelsesprogrammet for Region Øst er der oplistet mulige evalueringsmetoder. Alle tutorlæger i Lægehuset Dagmar har også været på kursus i de nye kompetencevurderingsskemaer for den nye hoveduddannelse i Almen medicin. Da vi finder dem meget anvendelige vil vi (også for at øve tutorlægen) forsøge at benytte disse også i din kompetencevurdering af læringsmålene. For at understøtte din kompetencevurdering af læringsmål forsøges det at implanteret:

Direkte supervision; hver torsdag er reserveret tid til at det er primært tutorlæge og uddannelseslæge sammen kan have en konsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, – og disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Indirekte supervision; Lægehuset Dagmar råder over et videokamera og speciel mikrofon, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Vejledersamtale; er en hyppigt anvendt evalueringsmetode i dit uddannelsesprogram. Sammen med dit daglige kliniske arbejde, specialekurset, evt. logbogsfortegnelser, – vil du med fordel kunne benytte KV5 til refleksion forinden selve vejledersamtalen. Selve vejledersamtalen vil være opbygget over KV1.

Undervisning; Vi forventer, at du bidrager med egen undervisning. Vi ser gerne at du underviser på lige fod.

Administration;

Der er ikke umiddelbart .

UTH gennemgang; Vi arbejder struktureret med UTH’er  gerne samme dag. Det forventes at UTH opdages og indrapporteres.

Lægevagt; Som fase 3 uddannelseslæge skal du have i alt 6 køre- eller konsulationsvagter, samt 2 visitationsvagter med supervision. Du skal selv være opmærksom på at ændre din uddannelsesstatus på lægevagtens hjemmeside og tilmelde dig visitationskursus. Af hensyn til supervisionsfunktionen vil vi gerne koordinere dine visitationsvagter. Typisk vil det være din tutorlæge, som vil være superviser på dine lægevagter.

Vi ser gerne, at du kører disse vagter på dit eget ydrenummer og derfor udenfor arbejdstid.

 

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap