Priser

Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Mulighedserklæring 625 kr
Sygemelding 625 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.